Публичная оферта.

ПУБЛІЧНА УГОДА (ДОГОВІР, ОФЕРТА)
купівлі-продажу товарів і / або надання послуг

Ця Угода (оферта) купівлі-продажу товарів і/або надання послуг, укладається між інтернет-магазином minerol.ua, надалі «Продавець», і користувачем інтернет-магазину, в подальшому - «Покупець», є договором купівлі-продажу товарів і / або надання послуг, і визначає основні умови для замовлення, придбання та доставки товарів та / або надання послуг через сайт Продавця minerol.ua.

Покупець, з метою придбання товарів і / або послуг, приймає умови цього Публічного договору купівлі-продажу товарів і / або надання послуг (далі - Договір) на наступних умовах.

1. Визначення і терміни

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, з метою укласти з Продавцем даний Договір дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Сайт - сайт Продавця minerol.ua.

1.3. Замовлення - рішення Покупця замовити товар і / або послуги, оформлене у вигляді заявки через Сайт.

1.4. Товар - продукція, пропонована до продажу Продавцем, і розміщена на Сайті.

1.5. Послуги - послуги, пропоновані Продавцем, інформація про які розміщена на Сайті.

1.6. Покупець - фізична та / або юридична особа, яка здійснює замовлення на Сайті.

1.7. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.

1.8. Одержувач - фізична та / або юридична особа визначений (-а) Покупцем, який повинен отримати замовлений на Сайті товар і / або послуги.

2. Загальні положення

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину minerol.ua будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів і / або надання послуг. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 ЦКУ його умови однаковими для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 ЦКУ повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів і / або надання послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.3. Оформивши Замовлення Покупець підтверджує свою згоду і безумовне прийняття ним умов цього пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови даної Пропозиції (Запропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне: а) Покупець цілком і в повному обсязі ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу його персональних даних на умовах, визначених в Угоді про конфіденційність щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, уклавши цей Договір Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

2.5. Продавець здійснює продаж і доставку товару, а також надання послуг, згідно пропозиції, опублікованого на сайті інтернет-магазину minerol.ua, а Покупець оплачує і приймає товар та / або послуги відповідно до умов цього Договору.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА / АБО ПОСЛУГИ

3.1. Ціна на кожну позицію товару та / або послугу вказана на Сайті.

3.2. Ціни на будь-які позиції товару і / або послуги, зазначені на Сайті, є чинними на момент здійснення замовлення.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений товар і / або послугу, Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни товару і / або послуги.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на придбання товару та / або послугу, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем товар і / або послугу не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки товару на Сайті інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення телефоном.

3.7. Зобов'язання Покупця щодо оплати товару і / або послуг вважаються виконаними з моменту надходження коштів Продавцю.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за товар і / або послугу виконуються способами, зазначеними на Сайті, в розділах «ДОСТАВКА» і «ОПЛАТА».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення товару та / або послуги здійснюється Покупцем через Сайт.

4.2. При реєстрації на Сайті Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця;

4.2.2. посіб доставки, а також інформацію, необхідну для вказівки правильного адреси при доставці обраним способом;

4.2.3. номер контактного телефону.

4.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем товару, вид замовленої послуги, її ціна, вказуються в кошику Покупця на Сайті.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товарів і / або послуг Продавця з використанням Сайту.

4.5. При оформленні Замовлення по телефону Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. Договором.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Сайті або при оформленні Замовлення по телефону. Після оформлення Замовлення по телефону дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

4.8. Даний Договір вважається укладений дистанційним способом між Продавцем і Покупцем.

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів та / або надання послуг вказані на Сайті в розділах «ДОСТАВКА» і «ОПЛАТА».

5.2. При отриманні товару Покупець повинен перевірити відповідність товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.3. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і / або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

6.1. Акцепт оферти Покупцем є підтвердженням укладення Договору на умовах оферти.

6.2. Договір набуває чинності з моменту електронного оформлення замовлення на Сайті або телефоном, або при видачі Продавцем Покупцеві товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару та діє до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.

6.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на Сайті.

6.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти вносить ці зміні до укладеного та діючого Договору між Покупцем і Продавцем, і ці зміни в Договорі вступають в силу одночасно з відповідними змінами в оферті.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання, застосування, зберігання ним товарів та / або неналежного використання наданих послуг, замовлених через інтернет-магазин minerol.ua і / або придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцеві або Одержувачу.

7.4. Покупець або Одержувач товарів, несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його прийому.

7.5. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України і положень цього Договору.

7.6. Продавець має право передавати свої права та обов'язки по виконанню замовлень третім особам,що не звільняє від відповідальності перед Покупцем.

7.7. В інших випадках відповідальність Сторін визначається відповідно до Законодавства України.

7.8. Сторони погоджуються, що будь-які суперечки між ними, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до Законодавства України.

7.9. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ

Продавець: ФОП СТАРОДУБЦЕВ

Київ 02125 Воскресенська 8 кв. 2.

Дата реєстрації 11.12.2002

Сайт minerol.ua

Виробник:

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "Гобор" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

Код ЄДРПОУ 21540172

Дата реєстрації 18.10.1993